VZN č 1_2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

/VZN č 1_2015 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov