VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice

/VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice

VZN 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice

Všeobecno záväzné nariadenie č. 1/2017

2017-06-12T09:02:59+00:00 10/04/2017|