Všeobecno záväzné nariadenie č. 1/2017

Download the PDF file .