Upozornenie: Z dôvodu výrubu stromov smerom na hnojisko je táto cesta do odvolania uzavretá.