Zmluvy

wdt_IDČísloNázov zmluvyDátum podpisuPlatnosť odPlatnosť doSuma v € za rokDodávateľDátum zverejnenia
4 11 Nájomná zmluva - pôda 21/01/2008 21/01/2008 31/12/2018 2,29 PD Podkonice 02/01/2008
6 17 Licenčná zmluva - užívanie digit. Archiv. Systému - Halanda 22/01/2012 22/01/2012 60 Pavol Halanda 23/01/2012
5 16 Zmluva o vzájomnej spolupráci - ŠVK 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2015 ŠVK BB 02/11/2011
2 10/1 Dodatok č.1 k zmluve č. 10 21/04/2015 21/04/2015 AKU Trans, s.r.o. 27/04/2015
3 10/2 Dodatok č. 2 k zmluve č. 10 21/09/2015 21/09/2015 0 AKU Trans, s.r.o. 22/09/2015
7 18 Zmluva o dodávke vody - Veolia 12/07/2006 01/07/2006 StVPS 02/07/2006
8 18/1 Prílohy k zmluve 106201552 17/07/2006 01/07/2006 StVPS 02/07/2006
9 18/2 Dohoda o zrušení P č. 4 a uzatvorenie novej 20/04/2012 01/04/2012 StVPS 21/04/2012
13 18/6 Príloha č. 8 k z 106201552 23/04/2012 01/04/2012 Veolia 23/04/2012
14 18/7 Zmluva o prevádzkovaní infraštr. majetku StVPS 05/05/2015 05/05/2015 01/03/2020 StVPS 05/05/2015
wdt_IDČísloNázov zmluvyDátum podpisuPlatnosť odPlatnosť doSuma v € za rokDodávateľDátum zverejnenia