Záznamy zo zasadnutí oz 2017-03-02T15:56:54+00:00

10. februára 2017

22. decembra 2016

23. novembra 2016

07. septembra 2016

15. augusta 2016

14. júla 2016