Záznamy zo zasadnutí oz 2017-03-02T15:56:54+00:00

12. júna 2016

27. marca 2016

15. decembra 2015

19. novembra 2015

07. októbra 2015

04. septembra 2015