Záznamy zo zasadnutí oz 2017-03-02T15:56:54+00:00

19. februára 2018

16. januára 2018

01. decembra 2017

27. novembra 2017

21. septembra 2017