rozpočet a hospodárenie 2017-02-01T12:23:37+00:00

Schválený rozpočet obce na rok 2016

 

http://www.podkonice.sk/wp-content/uploads/2016/01/Rokovanie-obecného-zastupiteľstva-28.05.-2015.pdf