Podkonický spravodaj 2018-01-16T15:41:35+00:00

Podkonický spravodaj

P odkonický spravodaj je mesačník, ktorý vydáva Obecný úrad v Podkoniciach pre svojich občanov. Nájdete v ňom všetko podstatné, čo s deje v obci. Sú v ňom informácie poskytované o činnosti starostu, obecného zastupiteľstva či zamestnancov OÚ. Nájdete v ňom aj informácie o podujatiach v obci a okolí, zaujímavosti zo športu, kultúry a života farnosti. Nechýbajú v ňom ani aktivity školy, zaujímavé rozhovory a priestor na príspevky občanov.

Členmi redakčnej rady sú:
– Dušan Koctúr
– Jaroslav Kostúr (predseda redakčnej rady)
– Miroslav Spišiak
– Jana Šípková
– Vladimíra Turčanová
– Michal Vráb

Kontakt do redakcie:
spravodaj@podkonice.sk
– uzávierka príspevkov je vždy k poslednému dňu v mesiaci