Oznamujeme Vám, že kontajner na biologický odpad od dolnej zastávky je umiestnený na novom mieste v lokalite NIVA pri dome p. Ing. Romana Barlu.