Podkonice Pleše budú ťahať v piatok od 10-14:00 hod. Víkend od 09:00-14:00. Podmienky sú výborné. Počasie komerčné. Chata Pleše otvorená. Cesta preplúžená. Tešíme sa na Vás!