Úvod 2017-02-01T12:23:36+00:00

Aktuality a novinky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Podkonice č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15/12/2017|