Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

2017-11-10T11:43:32+00:00 10/11/2017|

http://www.podkonic